REGULAMIN AEROBIK

1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

3. Do wejścia na salę upoważnia aktualny karnet pozostawiony w recepcji lub wykupione wejście jednorazowe. Każda osoba korzystająca z zajęć aerobiku otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.

4. Na zajęcia obowiązuje rezerwacja. Nieobecność i nie odwołanie rezerwacji do godziny 15 jest równoznaczne ze zdjęciem jednego wejścia z karnetu, z karnetu open z odjęciem jednego dnia

Rezerwacja miejsca na zajęcia następować będzie poprzez telefoniczne zgłoszenie pod numerem 787 686 695. 

Od stałych klientek zapisy przyjmujemy w każdy czwartek i piątek na cały tydzień “do przodu”. Klientki przebywające w klubie zapisują się na bieżąco.

5. Przed wyjściem ze Studia należy oddać kluczyk do szafki i odebrać karnet, który uprawnia do korzystania z zajęć.

6. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin, chyba że winę za to ponosi studio.

7. Płatność za karnety/zajęcia – tylko gotówką na początku zajęć fitness według aktualnego cennika. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Studio Profit zastrzega sobie prawo do jego anulowania

8. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na matach na zajęciach aerobiku).

9. Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje sportowe obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło – z czystą podeszwą.

10. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku oraz cenniku.

11. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie studia, Studio Sylwetki i Tańca Profit nie ponosi odpowiedzialności.

12. Zajęcia aerobiku trwają 50-55 minut i odbywają się od trzech osób, poranne powyżej pięciu osób!