Regulaminy

REGULAMIN AEROBIK oraz BALET DLA DZIECI (poniżej)

1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.

3. Do wejścia na salę upoważnia aktualny karnet pozostawiony w recepcji lub wykupione wejście jednorazowe. Każda osoba korzystająca z zajęć aerobiku otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni.

4. Na zajęcia obowiązuje rezerwacja. Nieobecność i nie odwołanie rezerwacji do godziny 15 jest równoznaczne ze zdjęciem jednego wejścia z karnetu, z karnetu open z odjęciem jednego dnia

Rezerwacja miejsca na zajęcia następować będzie poprzez telefoniczne zgłoszenie pod numerem 787 686 695.  

Od stałych klientek zapisy przyjmujemy w każdy czwartek i piątek na cały tydzień “do przodu”. Klientki przebywające w klubie zapisują się na bieżąco.

5. Przed wyjściem ze Studia należy oddać kluczyk do szafki i odebrać karnet, który uprawnia do korzystania z zajęć.

6. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin, chyba że winę za to ponosi studio.

7. Płatność za karnety/zajęcia – tylko gotówką na początku zajęć fitness według aktualnego cennika. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Studio Profit zastrzega sobie prawo do jego anulowania

8. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na matach na zajęciach aerobiku).

9. Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje sportowe obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło – z czystą podeszwą.

10. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku oraz cenniku.

11. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie studia, Studio Sylwetki i Tańca Profit nie ponosi odpowiedzialności.

12. Zajęcia aerobiku trwają 55 minut, zumba 50 minut i odbywają się od trzech osób.

13. Cennik zawiera karnety umożliwiające korzystanie z zajęć fitness i  zumby.

REGULAMIN BALET,

1. Żeby znaleźć się na liście osób uczęszczających na zajęcia należy wykupić karnet miesięczny.

2. Rodzice oraz opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach, oświadczają, iż dzieci nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

3. Zasady płatności: karnet należy wykupić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Cena karnetu wg Cennika.

4. Cena karnetu jest niezmienna, nie zależy od ilości zajęć odbytych w danym miesiącu.

5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty.

W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej poważną chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi

(powyżej 2 zajęć pod rząd) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty, wyłącznie jednak wtedy, gdy nieobecność

dziecka zostanie zgłoszona bezpośrednio, czyli osobiście lub telefonicznie przez rodzica lub prawnego opiekuna nie później niż w 2 tygodniu nieobecności.

6. Skreślenie z listy osób uczęszczających na zajęcia następuje w momencie gdy dana osoba przez miesiąc nie wykupi kolejnego karnetu.

7. Przed zajęciami na salę można wejść tylko za zgodą osoby prowadzącej.

8. Na sali podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych zajęć.